L’associació

L’Associació Balear de Professors d’Informàtica està formada per professors d’Ensenyament Secundari adscrits a l’especialitat d’Informàtica i del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional adscrits a l’especialitat de Sistemes i Aplicacions Informàtiques.

Les finalitats de l’associació són:

  • Afavorir la millora de les infraestructures d’informàtica i comunicacions als centres docents sostinguts amb fons públics.
  • Fomentar la millora de les condicions de la docència de la informàtica en els centres sostinguts amb fons públics.
  • Defensar la creació d’un departament d’informàtica a cada centre d’educació secundària i d’equips de suport per als centres de primària, escoles oficials d’idiomes, etc.
  • Organització de cursos de formació permanent del professorat i activitats de formació i divulgació.
  • Creació d’un espai comú per a fomentar l’intercanvi d’idees, recursos i la solució de necessitats comunes.
  • Establir relacions amb altres associacions similars.