Com afiliar-se

Formulari de sol·licitud d’afiliació

Formulari de sol·licitud d’alta a l’associació.pdf 

Una vegada emplenat heu de fer arribar aquest formulari de sol·licitud a l’adreça de correu electrònic asbaprin@gmail.com.

Requisits necessaris per donar-se d’alta a l’associació

Poden formar part de l’Associació tots els professors d’Informàtica, en actiu o no, que ho demanin, havent de ser persones físiques, majors d’edat, amb plena capacitat d’obrar i que es trobin en la següent situació:

  • Titulats universitaris de les famílies d’Informàtica i Telecomunicacions.